Webtoon Manga Manhua 18+

Captain America - The Winter Soldier

1 lượt thích

(Hãy bình chọn cho truyện bạn nhé)

Tác giả
Lượt xem

10

Nhóm dịch
Tình trạng truyện

Đang tiến hành

Thể loại
Câu chuyện này xảy ra giữa 2 sự kiện Avengers và Captian American: The Winter Soldie

DANH SÁCH CHƯƠNG

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Bạn chưa có lịch sử đọc